główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Klauzule informacyjne

RODO

Informacja RODO Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie z siedzibą ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, 3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4) podanie danych osobowych jest dobrowolne

Utworzony: 2020-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-12-16 10:49

2. Dyrekcja

Dyrekcja

Marlena Wiciejowska Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie tel. 511 775 245 Marcin Piotrowski Zastępca Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie tel. 662 859 711

Utworzony: 2020-12-16 | Zmodyfikowany: 2020-12-16 10:39

3. Dane teleadresowe

Dane adresowe

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie ul. Kościuszki 4 37-611 Cieszanów woj. podkarpackie NIP: 7931392342

Utworzony: 2020-12-15 | Zmodyfikowany: 2020-12-16 10:34

4. 2019

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko...

Informacja o liście kandydatów spełniających wymagania formalne naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie Informuję, iż w wyniku upływu terminu składania podań 19.07.2019r. na ww. stanowisko wpłynęły dwie oferty pracy, które spełniają niezbędne wymagania formalne: L.p. Imię Nazwisko Miejsce zamieszkania Marcin Piotrowski Gorajec Marlena Wiciejowska Narol

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 14:26

5. 2019

Ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

ZARZĄDZENIE NR 83/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów z dnia 05 lipca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm) zarządzam co następuje: § 1 Ogłasza się ko...

Utworzony: 2019-07-10 | Zmodyfikowany: 2019-07-10 08:11

6. Redakcja BIP

Redakcja strony BIP

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: ........................................ e-mail: .........................@........................... tel. ..............................

Utworzony: 2019-06-01 | Zmodyfikowany: 2019-06-01 18:10

7. Strona główna

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Utworzony: 2019-06-01 | Zmodyfikowany: 2019-06-01 18:05