główna zawartość
artykuł nr 1

RODO

Informacja RODO

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie z siedzibą ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne